Layihələndirilmə və çatdırılma

Sifarişçinin istəyindən asılı olaraq tələb olunan texniki göstəricilərin təqdim edilməsi, ləyihələndirmə zamanı trafik analizinin aparılması, avadanlığın quraşdırılma sxeminin tərtib edilməsi də heyyətimiz tərəfindən həyata keçirilir.

Sifarişçinin istəyinə uyğun olaraq hazırlanan avadanlığın çatdırıması və quraşdırılması da şirktəimiz tərəfindən həyata keçirilir. Avadanlıq tam eksplotassiyaya verilməzdən öncə tərəfimizdən ön test həyata keçirilir. 

Лицензия и сертификаты